Natur- och skogsvårdstjänster

Natur- och skogsvårdstjänster är en växande del av vår verksamhet. Mycket jobb görs för beställare som länsstyrelsen och fastighetsverket men även nybilvna gårdsägare som vill friställa träd eller skapa nya betesmarker hör av sig. Här nedanför är några exempel på olika uppdrag som vi gjort.

Restaurering av betesmarker Furholmens gård

Furholmen hade ca 3 ha betesmark i varierande skick när vi flyttade hit. Nu växer område efter område fram och de gamla betesmarkerna har varsamt återskapats. På den vänstra nedre bilden, bild 1,  syns vyn ner mot vattnet som var helt igenväxt av al. Efter att huggning och stubbfräsning 2015 släpps ljuset in och under sommaren 2016 badade kossorna varje dag på det nya sjöbetet, se bild 2.

Nästa område, bild 3,  blev den igenväxta kanten mot Furholmsnäs. Här gallrades ur och stängslades och under sommaren 2016 kunde djuren börja gå i den fantastiska björkbacke som skapades, bild 4.

Bild 1. Före restaurering
Bild 1. Före restaurering
Bild 2. Efter restaurering
Bild 2. Efter restaurering
Bild 3. Före restaurering
Bild 3. Före restaurering
Bild 4. Efter restaurering
Bild 4. Efter restaurering

Spångbygge sörmlandsleden, Gallsjömossen

Här har vi byggt en spång som är ca 250m lång för att man ska kunna ta sig runt på stigen i naturreservatet Gallsjömossen även på vår och höst. 

Uppmärkning av nytt naturreservat,
Marvikarna Åkers

I Åkers märkte vi upp ett stort nytt naturreservat runt Marvikarna. Vårt uppdrag är att markera gränsen genom att måla träd och sätta stolpar vid lantmäteriets gränsrör. I uppdraget tillkommer en hel del letande och röjning för att göra gränsen tydlig. Det är ett krävande jobb men en underbar miiljö att arbeta i.

Naturstig, Nyttorpsravinen

I Nyttorpsravinen har vi röjt och märkt upp naturstigen och även satt dit halkskydd på alla de små broarna som man passerar längs vägen. Daniel har också huggt en del ovanför för att släppa in ljus i ravinen.

Behöver du hjälp med naturvård?

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Restaurering av betesmarker
  • Planering av nya betesmarker samt färdigställande
  • Friställande av träd tex. gamla ekar
  • Anläggning
  • Trädgård
  • Manuell huggning

Kontakta Daniel på telefon  070 6823103
eller skicka ett meddelande här brevid.