Pga hälsoskäl kommer Furholmens Hundpensionat att stänga f.o.m den 15maj 2016
- det går alltså inte att göra bokningar efter den 15/5.
 

Fyll i din bokningsförfrågan här:


  • Vi har lämningstider kl. 9.00, 11.00, 14.00 och 16.00.
  • Vi har lämningstider kl. 9.00, 11.00, 14.00 och 16.00.